Ancla


Door bewustwording kunnen problemen, obstakels, zorgen, ongemakken of bepaalde kwalen transformeren en zich deels of geheel oplossen. Je hoeft alleen maar te leren dat alles in je zit! Het hoeft alleen maar gezien te worden en naar de oppervlakte te komen. Er kan inzicht en groei ontstaan naar een evenwichtig en voldaan leven met al dat is.Anne Hoeben Fleskens

Als klein kind voelde ik me aangetrokken tot alles wat anders was. Ik vóelde me ook anders, niet beter maar ánders. Mensen noemden mij vaak “Anneke Tanneke toverheks” en ik genoot daarvan. Op mijn 15de kreeg ik het boek “De wereld van het ongrijpbare” in mijn handen en zo kreeg alles wat ik voor die tijd voelde een soort van bevestiging. Een bevestiging dat er meer is en dat dat niet slechts mijn verbeelding was. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde; ik raakte geïnspireerd en besloot om hierin te gaan zoeken en leren, in die “wereld van het ongrijpbare”.

De allereerste keer dat ik energie zag, dacht ik dat ik wat mankeerde aan mijn ogen of zelfs aan mijn hersenen. Toen ik mijn overleden opa hoorde praten, ging ik nog meer twijfelen aan mijn verstand. Maar op de dag dat mijn allerliefste oma overging en ze dit op een afstand van zo’n 20 kilometer telepatisch aankondigde, wist ik zeker dat mijn wereld groter was dan ik voorheen dacht.

Inmiddels heb ik veel geleerd, met vallen en weer opstaan, over de verbinding met de wereld die wij mensen meestal niet met onze zintuigen waarnemen. Nu kan ik bouwen en vertrouwen op de hulp, die vanuit die ongrijpbare wereld komt. Door cursussen, workshops en opleidingen te volgen en door de nodige boeken te lezen en alles daar tussenin, heb ik een mooi pad gelopen. Dit heb ik gecombineerd met mijn eigen gevoel en intuïtief weten, om ook anderen hierin te kunnen (onder)steunen en te (onder)wijzen.

Ik voel me geroepen om mensen bewust te maken van de oude en nieuwe energie. Voor hen die de weg kwijt zijn naar binnen/naar zichzelf of voor hen die richting kunnen gebruiken, treed ik op als kompas..

Mijn bijdrage is het helpen vinden van nieuwe inzichten en dat te verankeren, zodat men de weg terugvindt naar zichzelf. Niet meer en niet minder, lopen op dat pad (het leven) moet men immers altijd zelf.

Van alle wijsheden op de wereld zou je alleen moeten pakken wat met jou resoneert, de rest kan je laten liggen. Dé waarheid bestaat niet. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Ieder loopt immers zijn eigen unieke pad. Van binnen naar buiten dat is mijns inziens de weg. Je kan de ander niet veranderen. Je hoeft alleen maar te leren jezelf te zijn. Er ligt al voldoende uitdaging, om te leren begrijpen en voelen hoe jij jezelf bent.

Van daaruit is ook de drive ontstaan om Ancla (anker) op te zetten. Het naar binnen gaan, jezelf vinden, en dat verankeren, heeft mij geïnspireerd om mijn praktijk Ancla te openen en te gaan werken met mensen, die net als ik:

• op zoek zijn naar inzicht en

• op pad zijn, meer en meer zichzelf te zijn

• inzicht zoeken in waarom dingen gaan zoals ze gaan, met vreugde, verdriet, pijn of ziekte en

• hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken.

Dit alles met als doel: bewuster te worden, te helen en in vrijheid te zijn met al wat is.

Heeft u vragen?
Stel deze hier!