Energetische voetreflex massage

Energetische voetreflex massage

Door voeten te masseren kun je invloed uitoefenen op het hele lichaam. Dat kan genezend en ondersteunend, maar ook preventief werken. Al 3000 jaar geleden werd voetreflexmassage als therapie toegepast in landen zoals Egypte, China en India. Toen had men al ontdekt dat bepaalde punten (reflexpunten) onder andere op voeten overheen kwamen met meridianen, organen, klieren en lichaamsdelen. Door het masseren van voeten kun je lichaam en geest dus op een positieve manier beïnvloeden.

Zonder te weten doen veel mensen aan reflextherapie. Als een spreker zijn vingertoppen nadenkend tegen elkaar plaatst, is dat ook reflextherapie omdat dat het reflexeffect van kalmte stimuleert. Als we een zuigeling op het ruggetje kloppen, om een boertje te laten, kloppen we op de 5de ruggenwervel die in contact staat met de spijsvertering.

Een energetische voetreflexmassage bij mij houdt in, dat ik een globale voetreflexmassage geef en daarbij mijn eigen intuïtie volg en daarom vaak voel dat bepaalde punten meer energie (voor een betere stroming) nodig hebben. De massage duurt 1 uur en is heerlijk ontspannend en vitaliserend.

Reflexzonetherapie is een “holistische geneeskunde”. Dit betekent dat de mens wordt beschouwd als eenheid van lichaam, geest en ziel. Er wordt dus niet alleen naar de onderdelen gekeken, maar naar het geheel, de verbindende factor is energie.

“Want het lichaam bestaat toch ook niet uit 1 lid maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts 1 lichaam. Het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig. “Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde”.

1 Korintiërs 12: 14-21, 26 NBG

Alles is energie en beweegt, stroomt en beïnvloedt elkaar. Reflexzonetherapie harmoniseert de energiestroom en activeert daardoor het zelf genezend vermogen die van nature als levensenergie in ons lichaam aanwezig is.

DB47648E-0907-49A8-B928-61788108868C

Energetische voetreflex massage

1 uur € 30,00